När INOKIM först startade tillverkning och försäljning av elsparkcykeln MYWAY QUICK, kunde man aldrig ana vilken global påverkan detta skulle få! 

Den ursprungliga idén till "the Last Mile solution" har skapat en trend för eldrivna transportmedel, eller Personal Electric Vehicles (PEV), som ett alternativt sätt att transportera sig i stadsmiljö. Trenden har förändrat förutsättningarna för den moderna stadspendlingen i många städer över hela världen. Idag, efterhand som denna marknad har utvecklats, har efterfrågan blivit mer varierad. Användarnas önskemål och krav varierar i flera dimensioner. Oberoende om man föredrar kraft och räckvidd eller lätt vikt och smidighet, med INOKIM design försöker man att balansera dessa dimensioner för att tillfredställa behoven för alla sina loyala kunder.
Idag är INOKIM värdledande leverantör ev elektriska sparkcyklar som kännetecknas av snygg design, hög kvalité och hög prestanda.


Se även www.inokim.com